Technické vybavení

http://www.kanalizace-instalateri.cz/reference

V současné době je obtížné sehnat kvalitního řemeslníka. Obtížné ho jen poznat. Ti kvalitní nemají o práci nouzi, proto můžete na jeho návštěvu čekat i několik týdnů, a také nebývají nejlevnější. Společnost Čistění kanalizace má vyškolený tým pracovníků s dostatečným množstvím moderního vybavení, takže se k Vám dostaneme do několika dnů.

Čištění kanalizace

Firma Čištění kanalizace se nezabývá jen kanalizací, ale také vodovodním potrubím. Nabízí jak tlakové zkoušky kanalizace, tak i vodovodního potrubí. Při zkouškách je používána moderní souprava napojená na PC, což umožňuje archivaci toho, jak probíhala zkouška. Samozřejmostí je předání průběhu zkoušky v papírové podobě.

Technické vybavení

Čistění kanalizace je průkopníkem v zavádění nových a moderních technologií, a tomu také odpovídá její vybavení. Namátkou, máme několik recyklačních kanalizačních vozů, několik pojízdných souprav a přenosných kamerových systémů, atd.